Een compleet personeelshandboek

Het basis personeelshandboek van HRM.wiki is een compleet personeelshandboek waarin jarenlange kennis en expertise van onze HR adviseurs en specialistische partners is verwerkt. Met het basis personeelshandboek maak je een vliegende start. Heb je nog niets geregeld op dit gebied? Met dit handboek heb je per direct de beschikking over een sterke basis voor de toekomst.

Medewerkersportaal

Het handboek is opgebouwd met een portaal voor medewerkers en managers. De medewerkers hebben alleen toegang tot het medewerkersportaal waar ze alle informatie kunnen vinden over het op jouw bedrijf van toepassing zijnde HR beleid. Om een idee te krijgen van de inhoud, verwijzen we je naar het inhoudsoverzicht onderaan op deze pagina.

Managersportaal

Het personeelshandboek kent naast een omgeving voor de medewerker een aparte omgeving voor de manager. De manager heeft toegang tot zowel het medewerkers- als het managersportaal. In het managersportaal kan de manager/leidinggevende aanvullende informatie vinden over wet- en regelgeving en de geldende interne procedures, eventueel voorzien van bedrijfsspecifieke HRM-documenten en brieven. Op deze manier kunnen HR taken steeds meer in de lijn worden belegd.

Inhoud basishandboek

Inleiding

 • voorwoord
 • definities
 • algemene bepalingen
 • revisiebeheer

Organisatie

 • missie, visie en strategie
 • organogram
 • functieprofielen

Huisregels

 • gedragsregels
 • rookbeleid
 • werkplek afspraken
 • alcohol en drugs
 • ......

Arbeidsvoorwaarden

 • arbeidsduur en diensttijd
 • vakantie
 • overwerk
 • bijzonder verlof
 • geheimhouding
 • ......

Verzuimbeleid

 • procedure verzuim
 • rol bedrijfsarts
 • re-integratie rechten en plichten
 • arbeidsvoorwaarden bij ziekte
 • wet verbetering poortwachter
 • ......

Arbo en veiligheid

 • arbeidsomstandigheden
 • preventiemedewerker
 • bhv
 • calamiteitenplan
 • veiligheidsinstructies
 • ......

Computer, internet en social media

 • algemene uitgangspunten
 • gebruik wachtwoord
 • social media beleid
 • internet en e-mail beleid
 • controle mogelijkheden werkgever

Privacybeleid

 • privacy rechten
 • personeelsdossier
 • verstrekken personeelsgegevens
 • bewaartermijnen
 • meldplicht datalekken
 • ......

Disciplinair beleid

 • disciplinaire maatregelen
 • sancties
 • procedure en schorsing

 

Let op, dit is een selecte weergave van de volledige inhoud. Wil je op de hoogte worden gebracht van de volledige inhoud? Neem dan contact met ons op.

Uitbreidingsmogelijkheden

Het personeelshandboek is op verzoek nog verder uit te breiden met o.a. de volgende onderwerpen:

 • Functioneren en beoordelen
 • Opleiding en ontwikkeling
 • Meldregeling misstanden (klokkenluidersregeling)
 • Bedrijfsspecifieke onderwerpen

Deze uitbreidingen vallen niet binnen het basis personeelshandboek en worden verricht op basis van nacalculatie. Je ontvangt van ons hiervoor een maatwerk offerte.